Back to top

All NCTSN Resources

The following resources on child trauma were developed by the NCTSN. To find a specific topic or resource, enter keywords in the search box, or filter by resource type, trauma type, language, or audience.

NCTSN Resource

Gid pou pwofesè kap vle ede elèv aprè tranbleman de tè

Type: Fact Sheet

Offers teachers guidance on helping students after an earthquake. This fact sheet describes common reactions students may have, how teachers and school staff can help them, as well as self-care after an earthquake.

Partner-In Resource

Trinka ak Sam Jou Tè T'ap Tranble a

Type: Special Resource

Ofri paran yo ak moun k ap bay swen yo yon fason pou yo pale ak pitit yo sou tranblemanntè. Liv sa a pou timoun dekri kèk nan reyaksyon Trinka ak Sam te genyen nan yon tranbleman tè, pale sou fason paran yo ede yo eksprime santiman yo epi santi yo pi an sekirite.

Pages